Khẩu Trang Y Tế

Hệ thống Dụng Cụ Y Khoa Tiến Dũng - Medishop.com.vn chuyên cung cấp các sản phẩm khẩu trang y tế, khẩu trang vải, khẩu trang than hoạt tính, khẩu trang than hoạt tính chống độc....Giúp bảo vệ sức khoẻ, phòng chống dịch bệnh và giảm nguy cơ ôi nhiễm không khí. Các sản phẩm như: Khẩu trang Neomask, Neoshiled, NC95, VC65....

Danh mục sản phẩm